Batteri

Nyt ferien uten å bekymre deg for batteriet. Bobilen din utfører mange energikrevende oppgaver når du er på tur, og den trenger derfor å få dekket flere ulike batteribehov. Du er avhengig av både et 12 V-startbatteri og et eller flere forbruksbatterier.

Startbatteri

Startbatteriets hovedoppgave er å starte kjøretøyet. Det krever maksimal energistrøm i løpet av kort tid, men brukes ikke videre på turen. For å finne riktig startbatteri må vi kjenne motorens krav til CCA (kaldstartstrøm). Normalt leveres de aller fleste bobiler med batteri med fysiske mål L 350 x B 175 x H 190, med noen få unntak. Nyere bobiler med Start Stop-motor leveres ofte med ventilregulerte AGM-batterier.

Forbruksbatteri

Forbruksbatteriet forsyner strøm til komforten om bord. Kjøleskap, vannpumpe, varme, AC, radio, lys, TV, kaffetrakter og mye annet krever sitt. For å finne riktig forbruksbatteri trenger vi bobilens totale Wh-forbruk til de elektriske forbrukerne. Begynn med å summere utstyrets Wh-behov, og legg til en anbefalt sikkerhetsmargin på 20 %. Til rent forbruk anbefales batterier med høy Wh-kapasitet.

Batterier til bobil

Vi tilbyr følgende batterier til bobil:
 • Exide Equipment GEL / til forbruk
 • Exide Li-Ion LiFePO4 / til forbruk
 • Exide Dual AGM / til start eller forbruk
 • Sønnak powerline / til start

Vinterlagring

Alle batterier bør plasseres tørt og kjølig (frostfritt) ved lagring. Selvutladningen halveres for hver 10. grad temperaturen senkes.

Lagring av blybatterier

Batteriet skal alltid full-lades før det settes bort, og for å hindre at krypstrømmer tapper batteriet skal batteriet kobles fra bilens elektriske system. Spenningen bør kontrolleres hver 3. måned, og dersom den synker ned til 12,4 V skal det straks lades for å unngå at batteriet sulfaterer og taper effekt. En annen mulighet er at batteriet vedlikeholdslades jevnlig. Husk at et utladet batteri kan fryse og bli ødelagt ved normale vintertemperaturer!

Lagring av lithium

 • Batteriet kobles fra bilens elektriske system
 • Ved langtidslagring over 6 måneder må batteriet holdes tørt og frostfritt. Anbefalt lagringstemperatur er 15 – 35 °C i luftfuktighet mellom 5 ~ 75 %. Oppretthold batteriets ladetilstand (SOC) nær 50 %, med vedlikeholdslading hver 6. måned.
 • For sesonglagring inntil 6 måneder lades batteriet til over 50 % SOC før du kobler fra.
 • Ved lagring inntil 1 måned kan det stå i temperatur -20 °C ~ 50 °C, opptil 3 måneder i -10 °C ~ 45 °C.
 • Før du tar batteriet i bruk etter lagring, må det lades helt opp.

Visste du at?

 • En nyere bobil med «normalt» utstyr trenger tilført ca 4 Ah pr døgn, bare for å holde spenningen på batteriet oppe?
 • Et startbatteri tappes med 2-4 Ah pr start og trenger minst 25 minutter med kjøring for å lades opp igjen, og hele 50 minutter om du bruker setevarme/AC/stereo/etc. på full effekt.

Hva er riktig ladespenning?

Riktig ladespenning (ved +25 °C) på blybatterier og AGM/GEL) er:
 • Bulk: 14,4V
 • Absorption:14,4V
 • Float: 13,7V
 • Overnevnte spenning må økes med 0,3V per 10 °C temperaturen senkes under +25 °C
For bly/syre, AGM og GEL kan laderen kan med fordel være utstyrt med:
 • Temperaturkompensering
 • Valgbare ladeprofil for AGM/GEL eller standard batteri med flytende syre
 • Ladestrøm (A) som er tilpasset batteriets Ah kapasitet
 • Innebygget sikkerhet som kutter ladding ved feil på batteriet
Lithium/LiFePO4 batterier lades med 14,6 V og vedlikehold lades ved 13,7V, uansett temperatur.